صاحبان سالن سینما در میان بیماری همه گیر COVID با بحران روبرو می شوند | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 04:30 AM ISTمنبع: ANI

صاحبان یک سالن سینما در مرادآباد اوتار پرادش ، از نظر خسارات سنگین ، متحمل بیماری همه گیر COVID-19 شده اند. مالکان برای مقابله با SOP های دولتی دشوار بودند. سالن های سینما با ظرفیت 50٪ در 15 اکتبر در اوتار پرادش افتتاح شد. تعداد کمی از افراد در سالن های سینما دیده می شوند.