شیوراج سینگ: نخست وزیر نپال از معبد ماهاکالشوار در MP | اخبار

02 ژوئن 2023، ساعت 12:57 عصر ISTمنبع: TOI.in

پوشپاکامال داهال “پراچاندا” نخست وزیر نپال روز جمعه به عنوان بخشی از سفر دو روزه خود به این ایالت وارد مادیا پرادش شد. پراچاندا و هیأت او وارد فرودگاه ایندور شدند، جایی که شیوراج سینگ چوهان، وزیر ارشد ایالت و همکارانش در کابینه، تولسیرام سیلوات، اوشا تاکور و شانکار لالوانی، نماینده BJP ایندور، از آنها استقبال گرمی کردند. رقص سنتی در فرودگاه توسط گروهی به افتخار مهمانان نپال اجرا شد. اعضای جامعه محلی نپال برای استقبال از آنها شعار “جای ماهاکالی” را در آنجا بلند کردند. نخست وزیر نپال و وزیر امور خارجه چوهان در فرودگاه با یکدیگر تعامل کوتاهی داشتند. پراچاندا قرار است از معبد معروف Mahakaleshwar، یکی از 12 Jyotirlings، در Ujjain بازدید کند.