شیخ عبدالله مردم J&K را به ملت گاندی نشان داد: رئیس JKNC | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 10:58 PM ISTمنبع: ANI

فاروق عبدالله ، رئیس کنفرانس ملی جامو و کشمیر در BJP با ابراز ناراحتی گفت که اگر مردم جامو و کشمیر می خواستند به پاکستان بروند ، این کار را در سال 1947 انجام می دادند اما شیخ عبدالله ، که جلوی آنها را گرفت و به مردم گفت ملت ما هند ماهاتما گاندی نه هند BJP. وی گفت ، “اگر جامو و کشمیر می خواستند به پاکستان بروند ، این کار را در سال 1947 انجام می دادند. کسی نمی توانست جلوی آن را بگیرد. اما ملت ما هند ماهاتما گاندی است. “