شکایت آزار جنسی: 2 FIR علیه رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ | اخبار

29 آوریل 2023، 08:14 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

پلیس دهلی دو FIR جداگانه را علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند به دلیل شکایت از آزار جنسی برخی از کشتی گیران زن، از جمله یک خردسال، ثبت کرد. DCP (دهلی نو) پراناو تایل گفت که FIR ها در ایستگاه پلیس Connaught Place ثبت شده اند. یک FIR تحت قانون حمایت از کودکان در برابر جرائم جنسی (پوکسو) به همراه بخش‌هایی در رابطه با توهین به حیا و غیره ثبت شده است. رئیس WFI در شکایت خود در 21 آوریل قبل از شروع به پلیس توسط هفت زن کشتی‌گیر در سطح ملی به آزار و اذیت جنسی متهم شد. اعتراض به تحصن و سپس انتقال دادگاه. SC به کمیسر پلیس دهلی دستور داد تا بر اساس ارزیابی تهدید، امنیت شاکیان را تامین کند.