شکایت آزار جنسی: هنوز FIR علیه رئیس WFI وجود ندارد، DCW اخطاریه ای را به پلیس دهلی ارسال کرد | اخبار

23 آوریل 2023، ساعت 04:36 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

هفت زن کشتی گیر به دلیل آزار جنسی علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) شکایت کرده اند. کمیسیون زنان دهلی (DCW) اخطاریه ای را در رابطه با این موضوع به پلیس دهلی ارسال کرده است، اما FIR هنوز ثبت نشده است. باجرانگ پونیا، ساکشی مالیک و وینش فوگات که از کشتی گیران برتر هستند در Jantar Mantar تظاهرات می کنند و خواستار دستگیری سینگ هستند. این اولین بار نیست که کشتی گیران به رئیس WFI اعتراض می کنند.