شهردار تازه انتخاب شده سریناگر به حزب جامو و کشمیر آپنی پیوست | اخبار

27 نوامبر 2020 ، 09:31 PM ISTمنبع: ANI

جنید عظیم ماتو ، شهردار تازه منتخب سریناگر ، در تاریخ 27 نوامبر به حزب جامو و کشمیر آپنی پیوست. وی با حضور الطاف بخاری رئیس حزب آپنی به حزب پیوست. بخاری در کنفرانس مطبوعاتی گفت: “حزب آپنی امیدهای زیادی به کالیبراسیون این جوان بسته است.”