شرکتهای هواپیمایی می توانند در 70-75٪ از سطح قبل از Covid فعالیت کنند ، دولت توضیح می دهد | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 09:15 AM ISTمنبع: Times Now

وزارت هواپیمایی کشوری (MOCA) روز پنجشنبه گفت که با افزایش ترافیک مسافر ، سقف پروازهای داخلی که شرکت های هواپیمایی هند مجاز به انجام آن هستند به 70-75 درصد از سطح قبل از Covid افزایش می یابد. این وزارتخانه هفته گذشته گفته بود که شرکت های هواپیمایی هند می توانند حداکثر 60 درصد پروازهای مسافری داخلی خود را قبل از Covid تا 24 فوریه سال آینده به دلیل اوضاع ویروس کرونا انجام دهند. “MOCA هر روز بر ترافیک نظارت می کند و انتظار می رود که به دلیل فصل جشنواره ترافیک بیشتر شود. وزارت در روز پنجشنبه در بیانیه مطبوعاتی گفت ، با افزایش ترافیک مسافران ، سقف بالایی در 70-75 درصد ظرفیت طبیعی در روزهای آینده تجدید نظر می شود.