شرم آور است که کنگ به هند در خاک خارجی توهین می کند: آر.کی سینگ وزیر اتحادیه درباره اظهارات راهول گاندی در ایالات متحده | اخبار

02 ژوئن 2023، 10:16 صبح ISTمنبع: TOI.in

وزیر اتحادیه آر کی سینگ از اظهارات راهول گاندی در ایالات متحده در مورد رد صلاحیت وی و دولت مودی ابراز ناخرسندی کرد. او گفت: “این کاری که کنگره انجام می دهد بسیار شرم آور است. هیچ رهبر، ملت یا حزب دیگری به کشور خود در خاک خارجی توهین نمی کند. او در مورد رد صلاحیت خود صحبت کرد که چیزی جز توهین به قوه قضاییه کشور نیست.”