شراد پاور: مخالفت با قانون اساسی برای ملت درست نیست | اخبار

19 آوریل 2023، 01:16 عصر ISTمنبع: ANI

حزب کنگره ملی (NCP) جشن “افطار” را در اسلام گیمخانا در بمبئی در 18 آوریل سازماندهی کرد. شراد پاور رئیس NCP در 18 آوریل هنگام سخنرانی در این مراسم گفت که اگر نیروهای حاکم قانون اساسی و قانون را نادیده بگیرند، ملت را می گیرد. در مسیر اشتباه است، بنابراین برای ملت درست نیست. او گفت: «یک کشور طبق قانون اساسی و قانون اداره می شود. اگر قوای حاکم عادت کنند که با نادیده گرفتن قانون اساسی و قانون قدم بردارند، راه اشتباهی را طی خواهیم کرد. اگر صحبت از گام برداشتن با فراموشی قانون و قانون اساسی و در دست گرفتن قانون باشد و برای ایجاد چنین فضایی تلاش شود، برای ملت درست نیست.»