شراد پاوار موضع خود را در مورد APMC Act پاک می کند | اخبار

08 دسامبر 2020 ، 10:20 PM ISTمنبع: ANI

شراد پاوار ، رئیس NCP ، در تاریخ 8 دسامبر ، نامه ای را که در زمان وزیر کشاورزی برای APMC برای وزیران ارشد ارسال کرده بود ، پاک کرد. وی گفت که قانون APMC باید ادامه یابد اما با اصلاحات انجام می شود و به اصلاحاتی نیاز دارد. “اما سه قانون آنها (مرکز) حتی به APMC اشاره ای نمی کند. آنها فقط سعی در جلب توجه دارند. نیازی به اهمیت دادن نیست. ”