شب ها و صبح ها در این دسامبر-فوریه | اخبار

30 نوامبر 2020 ، 10:48 صبح ISTمنبع: TOI.in

شب ها و صبح های زودتر ممکن است سردتر از حد معمول باشد در حالی که روزها ممکن است گرمتر از حد معمول باشد. این از دسامبر-فوریه در بیشتر مناطق شمال ، شمال غربی و شمال هند و برخی از مناطق شرق هند پیش بینی شده است. در بیشتر مناطق شمال شرقی هند و بعضی از مناطق شبه جزیره هند و غرب ممکن است دمای بالاتر از حد نرمال باشد. با این حال ، بیشتر زیرمجموعه های جنوب شبه جزیره هند احتمالاً “زیر دمای حداکثر طبیعی” را تجربه می کنند. بنابراین ، روز در این منطقه به اندازه معمول در فصل گرم نخواهد بود. این پیش بینی ها برای دوره براساس مدل سیستم پیش بینی همراه ماموریت مونسون انجام می شود.