شاه: سیددارامایا باید توضیح دهد: آمیت شاه وعده کنگره برای افزایش رزرو مسلمانان در کارناتاکا را زیر سوال می برد | اخبار

08 مه 2023، 07:36 عصر ISTمنبع: ANI

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در 8 مه با اشاره به حذف چهار درصد رزرو OBC برای مسلمانان در کارناتاکا، کنگره را مورد انتقاد قرار داد و گفت که هیچ ماده ای در قانون اساسی برای ارائه رزرو بر اساس مذهب وجود ندارد. در مصاحبه ای اختصاصی با ANI. شاه گفت: در قانون اساسی ما هیچ شرطی برای رزرو بر اساس دین وجود ندارد.