شاه ، راجنات ، تومار پیش از گفتگو با کشاورزان با نخست وزیر نارندرا مودی ملاقات می کنند | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 12:00 بعد از ظهر ISTمنبع: بار اکنون

پیش از گفتگو با کشاورزان ، آمیت شاه ، نارندرا تومار ، راجنات سینگ ، پیوش گویل با نخست وزیر نارندرا مودی در محل زندگی خود ملاقات کردند. اتحادیه های کشاورزان که مخالف قوانین جدید کشاورزی هستند و به دنبال فشار بر مرکز قبل از دور پنجم گفتگوها در روز شنبه هستند ، خواستار برگزاری باند بهارات در 8 دسامبر هستند. آنها همچنین به اعتراضات برنامه ریزی شده در سراسر کشور در روز شنبه ادامه خواهند داد.