شاراد پاور در میان اعتراض کارگران NCP را مورد خطاب قرار می دهد و سعی می کند آنها را متقاعد کند | اخبار

04 مه 2023، ساعت 04:11 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

شراد پاور در 4 می با کارگران NCP در میان اعتراض آنها پس از اعلام استعفای پاور به عنوان رئیس حزب ملاقات کرد. کارگران حزب از پاوار خواسته اند تا تصمیم خود را پس بگیرد. گزارش ها حاکی از آن است که بین آجیت پاوار و جایانت پاتیل بر سر پست وزیر ارشد اختلاف ایجاد شده است.