سی ام شیورا سینگ ‘Gopashtami’ را در محل زندگی خود در بوپال جشن می گیرد | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 09:10 PM ISTمنبع: ANI

وزیر ارشد شیوراج سینگ چوهان در 22 نوامبر ‘Gopashtami’ را در محل زندگی خود در بوپال جشن گرفت. ‘Gopashtami’ جشنواره ای است که به لرد کریشنا و گاوها اختصاص یافته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>