سی ام شیورا سینگ ‘Gopashtami’ را در محل زندگی خود در بوپال جشن می گیرد | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 09:10 PM ISTمنبع: ANI

وزیر ارشد شیوراج سینگ چوهان در 22 نوامبر ‘Gopashtami’ را در محل زندگی خود در بوپال جشن گرفت. ‘Gopashtami’ جشنواره ای است که به لرد کریشنا و گاوها اختصاص یافته است.