سیک گورو در مراسم تحلیف پارلمان جدید می گوید: “باید وحدت، صلح وجود داشته باشد…”. اخبار

28 مه 2023، ساعت 04:55 عصر ISTمنبع: ANI

سیک گورو بالبیر سینگ که در مراسم گشایش ساختمان جدید پارلمان در دعای چند ادیان شرکت کرد، گفت که بسیار خوب است که پارلمان جدید ساخته شده است. وی افزود: همه باید یکپارچه برای رشد کشور تلاش کنند. او گفت: «این بسیار خوب است که مجلس جدید ساخته شده است. من خودم را از سیاست دور می کنم، تنها چیزی که می توانم بگویم این است که همه باید یکپارچه برای رشد کشور تلاش کنند.»