سیمون وی کوئن وونگ، کمیسر عالی سنگاپور، هند برنامه های معناداری را برای نمایندگان گروه 20 تنظیم کرده است | اخبار

23 مه 2023، ساعت 12:25 عصر ISTمنبع: TOI.in

سایمون وی کوئن وونگ، کمیسر عالی سنگاپور روز سه شنبه گفت که نمایندگان این کشور از مهمان نوازی شهروندان در سرینگار متاثر شده اند. او گفت: “ما احساس افتخار می کنیم که از این فرصت دعوت شده ایم و سپاسگزاریم. ما با تمام قوا در اینجا هستیم تا از روند گردشگری G20 حمایت کنیم. هند برنامه های مفید و معناداری را برای نمایندگان گروه 20 تنظیم کرده است.”