سیدارامایا سیدارمایا و دی سی ام دی کی شیواکومار برای تشکیل کابینه ایالتی با مشورت فرماندهی عالی کنگره آماده می شوند | اخبار

26 مه 2023، 09:47 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

رئیس جدید کارناتاکا و معاونش قرار است تمرین تشکیل کابینه ایالتی کامل را با مشورت با فرماندهی عالی کنگره از سر بگیرند. کنگره دور دیگری از جلسه را برای بررسی گسترش کابینه دولت کارناتاکا برگزار خواهد کرد. کارناتاکا سیدارامایا و دی سی ام دی کی شیواکومار به دهلی رسیدند تا با مشورت فرماندهی عالی کنگره، تمرین تشکیل کابینه ایالتی تمام عیار را از سر بگیرند. این رزمایش پیش از این، در 19 مه به دلیل اختلافات بین CM و معاون CM بر سر انتخاب کابینه لغو شد.