“سیاستمدارانی که کشاورزان را ورشکست کردند تا به دیدار رئیس جمهور بروند”: CM Chouhan جیب می زند | اخبار

09 دسامبر 2020 ، 03:40 PM ISTمنبع: ANI

بعداً عصر یک هیئت مشترک از احزاب مخالف با رئیس جمهور رام نات کوویند دیدار خواهند کرد. “کشاورزان خدای ما هستند و افزایش دو برابری درآمدشان بزرگترین تصمیم نخست وزیر مودی است. قوانین مزرعه گامی انقلابی در جهت رسیدن به آن است. اما رهبران سیاسی که در طول حکومت کاری برای کشاورزان نکردند و باعث ورشکستگی کشاورزان شدند ، قرار است به نام آنها با رئیس جمهور ملاقات کنند. “