سوپریا سوله: NCP مخالف توسعه نیست اما محیط زیست باید در نظر گرفته شود: سوپریا سوله

21 آوریل 2023، 08:06 عصر ISTمنبع: ANI

سوپریا سوله، نماینده حزب کنگره ملی گرا (NCP) با تکرار موضوع آری در 21 آوریل تاکید کرد که این حزب مخالف توسعه نیست، اما باید محیط زیست را در نظر گرفت. سوپریا سوله گفت: «ما باید صدای خود را علیه قطع درختان در آری به نام توسعه بلند کنیم. NCP مخالف توسعه نیست، اما باید محیط زیست را در نظر گرفت.»