سودشنا روی می گوید: پرونده تجاوز به عنف و قتل کالیاگانج: شورای امنیت ملی برای ملاقات شرطی را پیش روی ما گذاشته است | اخبار

23 آوریل 2023، 11:38 عصر ISTمنبع: ANI

سودشنا روی، رئیس WBCPCR، پس از اختلاف بین اعضای کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودک و اعضای کمیسیون حمایت از حقوق کودک بنگال غربی (WBCPCR) بر سر پرونده ادعایی تجاوز به عنف کالیگانج، گفت: NCPCR برای جلسه شرطی را پیش روی ما گذاشته است. ما مدت طولانی با افسر پزشکی، افسر تحقیق، CWC منتظر ماندیم. Sudeshna Roy، رئیس WBCPCR، Uttar Dinajpur، گفت: NCPCR برای جلسه شرطی را پیش روی ما گذاشته است.