سهولت دسترسی: شرکت های خصوصی برای دسترسی به داده های رصد زمین | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 03:52 PM ISTمنبع: TOI.in

وزارت فضا (DoS) سیاست جدید سنجش از دور (SRS Policy-2020) را تهیه کرده است. این سیاست بر ایجاد “سهولت دسترسی به داده ها” با هدف باز کردن پتانسیل بسیار زیاد داده های سنجش از دور متمرکز شده است. هدف این سیاست ادامه تلاش های خود در زمینه مشارکت خصوصی در این بخش است. نوید انتشار آسان داده ها و خدمات ناشی از سیستم های سنجش از دور مبتنی بر فضا را می دهد. این بدان معناست که شرکتهای خصوصی به زودی به کلیه داده های مشاهده زمین به جز “داده های حساس” دسترسی خواهند داشت. این به عنوان “داده های با وضوح بسیار بالا با فاصله نمونه برداری زمین بهتر از 50 سانتی متر” تعریف می شود. DoS به دلیل ملاحظات امنیت ملی ، این دسته از داده ها را محدود و استفاده می کند.