سنگ اندازی ساختمان جدید پارلمان: رهبر کنگره کاپیل سیبال در PM Modi | اخبار

دسامبر 06 ، 2020 ، 11:02 AM ISTمنبع: بار اکنون

کاپیل سیبال ، رهبر ارشد کنگره ، با ذکر مراسم سنگ اندازی ساختمان پارلمان ، حمله ای به نخست وزیر نارندرا مودی آغاز کرد و در توئیتر نوشت: مودی جی برای ایجاد سنگ بنای ساختمان جدید پارلمان ، تغییر ساختمان کافی نیست ، نحوه عملکرد خود را تغییر دهید! نخست وزیر نارندرا مودی سنگ بنای ساختمان پارلمان جدید را در 10 دسامبر با یک “بوئومی پوجان” برای پروژه ای که قرار است تا سال 2022 ، مصادف با 75 سال استقلال هند به اتمام برسد ، تخمین می زند و هزینه آن بیش از 970 کرور است. .