سلمان خورشید می گوید هیچ بحران رهبری در کنگره | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 08:29 PM ISTمنبع: بار اکنون

رهبر ارشد سلمان خورشید روز یکشنبه گفت در بحران رهبری در حزب وجود ندارد و حمایت همه جانبه از سونیا و راهول گاندی “برای هر کسی که نابینا نباشد” آشکار است ، در میان انتقاد از رهبران برجسته کنگره توسط برخی رهبران به دنبال نمایش ضعیف در نظر سنجی های بیهار. خورشید ، که از رهبران نزدیک خانواده خاندان گاندی است ، همچنین گفت که در کنگره مجمع کافی برای پخش نظرات وجود دارد و انجام این کار در خارج از حزب “به آن آسیب می زند” ، اظهاراتی که چند روز پس از رفتن رهبر ارشد کاپیل سیبال و برخی دیگر انجام می شود مردم با انتقاد از رهبری حزب.