«سلفی با دختر» بر من تأثیر گذاشت تا در مورد اهمیت دختران آگاهی پیدا کنم: PM Modi | اخبار

30 آوریل 2023، 05:07 عصر ISTمنبع: ANI

در طول صدمین قسمت «مان کی باات»، نخست وزیر نارندرا مودی در 30 آوریل تأکید کرد که «بتی باچائو، بتی پادائو» از خود هاریانا شروع شد و گفت که کمپین «سلفی با دختر» بر او تأثیر گذاشت تا مردم اهمیت دختران را درک کنند. در زندگی فرد او گفت: “من کمپین “بتی باچائو، بتی پادائو” را از خود هاریانا شروع کردم. کمپین «سلفی با دختر» خیلی روی من تأثیر گذاشت و در قسمت خودم به آن اشاره کردم. به زودی این کمپین «سلفی با دختر» جهانی شد. انگیزه این کمپین این بود که مردم به اهمیت دختر در زندگی خود پی ببرند.»

مطالب جدید خواندنی  آنگکیتا دوتا، رئیس IYC Assam، IYC prez BV Srinivas را متهم کرد: «مرا مورد آزار و اذیت مداوم قرار می‌دهیم». اخبار