«سلفی با دختر» بر من تأثیر گذاشت تا در مورد اهمیت دختران آگاهی پیدا کنم: PM Modi | اخبار

30 آوریل 2023، 05:07 عصر ISTمنبع: ANI

در طول صدمین قسمت «مان کی باات»، نخست وزیر نارندرا مودی در 30 آوریل تأکید کرد که «بتی باچائو، بتی پادائو» از خود هاریانا شروع شد و گفت که کمپین «سلفی با دختر» بر او تأثیر گذاشت تا مردم اهمیت دختران را درک کنند. در زندگی فرد او گفت: “من کمپین “بتی باچائو، بتی پادائو” را از خود هاریانا شروع کردم. کمپین «سلفی با دختر» خیلی روی من تأثیر گذاشت و در قسمت خودم به آن اشاره کردم. به زودی این کمپین «سلفی با دختر» جهانی شد. انگیزه این کمپین این بود که مردم به اهمیت دختر در زندگی خود پی ببرند.»