سلطان انصاری: نظرسنجی شهرداری UP: تلاش خواهم کرد تا ثابت کنم شایسته اعتماد مردم هستم | اخبار

13 مه 2023، 05:24 عصر ISTمنبع: ANI

یک نامزد مستقل سلطان انصاری از بخش شماره 1 بابا ابهیرام داس در آیودیا در UP در انتخابات شهرداری 2023 برنده شد. وی در همین رابطه از مردم تشکر کرد و قول داد که روی نیازهای اساسی مردم کار کند. من از همه برای نشان دادن ایمان به من تشکر می کنم. من تلاش خواهم کرد تا ثابت کنم شایسته اعتماد آنها هستم. اولویت کار بر روی نیازهای اساسی مانند آب، برق، نظافت و موارد دیگر در تمام اماکن مذهبی منطقه خواهد بود. جدای از این موارد، به مسائل اساسی مردم مانند سیستم زهکشی، آب، برق و کارت جیره رسیدگی خواهد شد. سلطان انصاری گفت: تلاش خواهیم کرد تا افراد شایسته را از سیاست های دولت استفاده کنند.