سفر کاری 69٪ کاهش در هند مشاهده می کند که بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ است | اخبار

27 نوامبر 2020 ، 04:15 PM ISTمنبع: TOI.in

از زمان قفل شدن ، محدودیت های حرکتی ناشی از همه گیری در سفر به شدت کاهش یافته است. این امر باعث شده است که شهرهای هند با کاهش ترافیک وسایل نقلیه و همچنین جاده های کم ازدحام کمتر آلوده شوند. هند شاهد کاهش 69 درصدی سفرهای مربوط به محل کار / دفتر بود که بالاترین سقوط در میان اقتصادهای بزرگ است. سفرهای اجتماعی 59٪ و سفرهای خانگی 58٪ کاهش یافته است. میانگین زمان سفر هفتگی نیز 40٪ از 6 ساعت به 3.7 ساعت به ازای هر نفر کاهش یافته است.