سفالگران ، اقلام تزئینی فروشندگان امیدوارند که دیوالی بتواند زرق و برق را به کار خود بازگرداند | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 10:37 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

سفالگران و فروشندگان اقلام تزئینی در جیپور امیدوارند که بتوانند این دیوالی را که تحت سایه همه گیر COVID-19 قرار دارد ، به فروش خوبی برسانند. جشنواره های اخیر مانند Dussehra ، Navratri و Eid تحت تأثیر ویروس قرار گرفتند و مغازه داران در مقایسه با سال های گذشته انتظار مشتریان را نداشتند. مردم همچنین محصولات چینی را بخاطر درگیری اخیر بین نیروهای هندی و چینی در دره گالوان تحریم می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>