سرینگار: «هیچ اعتصابی از اسلام آباد در کشمیر ایجاد نمی شود…» پیام قوی دکتر جیتندرا سینگ به پاک | اخبار

22 مه 2023، 22:45 ISTمنبع: ANI

سرینگار (J&K)، 22 مه (ANI): وزیر اتحادیه، دکتر جیتندرا سینگ در 22 مه گفت زمانی بود که از اسلام آباد در کشمیر اعتصاب می شد، اما اکنون زمان تغییر کرده است و می توان اعتصاب ها را در کشمیر از عبور آغاز کرد. مرز. “اگر ما چنین رویدادی را در اینجا داشته باشیم. از اسلام آباد فراخوانی می‌شود که در سرینگر تعطیل می‌شوند. امروز از اینجا و آنجا تماس‌های حدال برقرار می‌شود، اما مردم با فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.»