سرینگار: با تکمیل فاز اول تونل زوجیلا، افزایش قابل توجه اتصال از سرینگر به له | اخبار

10 آوریل 2023، 10:41 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

هند آماده است تا سال 2026 طولانی ترین تونل 13 کیلومتری آسیا را بدست آورد. تونل استراتژیک زوجیلا احتمالاً از سال آینده برای نیروهای مسلح افتتاح می شود زیرا 40 درصد از کار قبلاً تکمیل شده است. در ارتفاع 11649 فوتی از سطح دریا قرار دارد، اتصال به Leh به دلیل بارش سنگین برف برای چندین نفر بسته است و تدارکات به نیروهای مسلح همچنان متوقف شده است. این تونل به عنوان یک تقویت بزرگ برای اتصال از سرینگار به له عمل خواهد کرد.