سرکوب باندهای لارنس بیشنوی، گلدی برار: ماژول های اخاذی پلیس دهلی | اخبار

12 مه 2023، ساعت 12:52 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

پلیس دهلی در یک عملیات بزرگ، باندهای لارنس بیشنوی و گلدی برار را که در فعالیت های اخاذی شرکت داشتند، سرکوب کرده است. چندین ماژول اخاذی با هدف مختل کردن عملیات جنایتکارانه آنها و بازگرداندن صلح و امنیت در منطقه برچیده شده است. این اقدام نشان دهنده تعهد مجریان قانون برای مقابله با جرایم سازمان یافته و حفاظت از منافع عمومی است.