سرهنگ ns rathor: ارتش هند و بریتانیا قدرت نظامی خود را در رزمایش “Ajeya Warrior-23” به نمایش گذاشتند | اخبار

11 مه 2023، 07:49 عصر ISTمنبع: ANI

این رزمایش دوجانبه تا 11 مه در دشت سالزبری بریتانیا برگزار می شود. نیروهای ارتش هند اوکاند طی دو هفته گذشته در دشت سالزبری در بریتانیا آموزش دیده اند. تیم رزمی تیپ 16 حمله هوایی بریتانیا و گردان دوم تفنگ سلطنتی گورکا و گردان ششم هند از هنگ بیهار در تمرین شرکت کردند. هدف این تمرین ایجاد روابط نظامی، جذب بهترین شیوه های یکدیگر و ارتقای توانایی برای عملیات مشترک است. همچنین هدف از این رزمایش انجام آموزش نیروها در عملیات ضد شورش و ضد تروریستی در مناطق شهری و نیمه شهری است. به عنوان بخشی از آموزش، هر دو ارتش با سلاح ها، تاکتیک ها و تکنیک های یکدیگر برای انجام عملیات مشترک آشنا می شوند.