سرطان سینه مردان – پزشکت

آزمایشها ممکن است شامل عکسبرداری اهمیت اشعه ایکس پستان (ماموگرافی) یا این که سونوگرافی سینه باشد که از امواج صوتی برای ایجاد مشكلات سينه مردان تصاویر به کار گیری میکند. بسته به حالت مختص شما ممکن می باشد آزمایشها و روشهای دیگری پیشنهاد شود. همانطور که دانشمندان در آیتم رابطه فی مابین جهش های گوناگون ژنتیکی و سرطان داده ها بیشتری کسب می کنند، آنها در هم اکنون تولید داروهایی میباشند که می توانند تغییرات یگانه عاقبت را گزینه هدف قرار دهند. تراز چهارم سرطان سینه که سرطان سینه متاستاتیک هم نامیده میشود، به مفهوم سرطانی هست که به بقیه نواحی تن توسعه یافته است. برداشتن یکسری غدد لنفاوی برای آزمایش (بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان): دکتر غدد لنفاوی را شناسایی میکند که به احتمال مضاعف اولین جایی هستند که سلولهای سرطانی شما پخش میشوند. چه عواملی احتمال ابتلا به سرطان سینه در مردان را ارتقاء درمان تبارک شدن سينه در مردان کلیدی ورزش میدهد؟ تراز سرطان به انتخاب پیش آگهی شما و بهترین گزینههای درمانی کمک میکند. نمونه بیوپسی هم برای تعیین گونه سلولهای سرگرم در سرطان سینه، تعرضآمیز بودن (درجه) سرطان و اینکه آیا سلولهای سرطانی گیرندههای هورمونی یا گیرندههای دیگری دارا‌هستند که ممکن است بر گزینههای درمانی شما تأثیر بگذارد، تجزیه و باز‌نگری میشود. برداشتن نمونهای از سلولهای پستان به جهت آزمایش (بیوپسی): بیوپسی صرفا منش قطعی برای تشخیص سرطان سینه است. پزشک شما ممکن می باشد سفارش نماید که حیاتی یک مشاور ژنتیک ملاقات نمایید تا آزمایش ژنتیکی را در نظر بگیرید تا ببینید آیا حامل ژنهایی می باشید که خطر ابتلا به سرطان را ارتقا می دهد یا این که خیر. قابل معالجه بودن سرطان سینه بستگی به تراز آن دارد. نحوه های معالجه ژنیکوماستی مختلف هست در صورتی که سایز خیلی پهناور نباشد می توانیم از شیوه ساکشن یا لیزر لیپولیز به جهت درمان استفاده کنیم .ساکشن در همین قسمت به استدلال سفت بودن این منطقه ممکن هست مقداری دشوار باشد قبل از ساکشن درصورتیکه از لیزر لیپولیز بخواهیم به کارگیری نماییم بافت را نرم تر می نماید و ساکشن همین حوزه‌ راحت خیس انجام می شود. نمونههای بیوپسی به جهت جزء‌جزء‌کردن و باز‌نگری به آزمایشگاه نبی میشوند تا کارشناسان سرطانی بودن سلولها را گزینش کنند. به جهت انتخاب گزینههای درمانی، دکتر تراز سرطان، تندرست کلی و ترجیحات شما را در نظر میگیرد. در صورتی که سرطان شما به هورمون اهمیت است، ویزیت پزشک در خانه ممکن هست هورمون درمانی را توصیه کند.