سدیم لوریل سولفات – شیمیایی هیرکان

تگزاپون به دو شکل صدفی و معمولی در بازار یافت می شود که از گونه صدفی ۀآن که مهم درصد خلوص زیر تری هست به منظور تولید محصولات کدر و صدفی مانند شامپوی سر یا این که مایع توالت استعمال می شود. همینطور دمای مطلوب برای آن نیز 5 تا 40 درجه سانتیگراد میباشد که ولی به صورت کلی دماهای ذیل تر توصیه می شوند. اکثر زمان ها مطالعات انجام شده در آیتم این متاع به مصرف شدن SLS خالص به وسیله حیوانات و یا این که به کارگیری از آن به طور مستقیم در چشم آنها مرتبط است. تقلب هایی که فروشندگان غیر معتبر در فروش تگزاپون انجام می دهند این میباشد که با افزودن کمی الکل و مواد دیگر % خلوص آن را کاهش می دهند و به جای تگزاپون N70 بفروش می رسانند. SLES یک خمیر کف کننده هست که معمولا اصلی خلوص ۷۰ % وزنی ایجاد می شود. به این عامل سفارش می شود که محصولات آرایشی نباید شامل غلظت های بیش از 1 % از سدیم لوریل سولفات (SLS)، SLES و ALS باشد. به این عامل پیشنهاد می شود که محصولات آرایشی نباید شامل غلظت های بیش از 1 % از همین ترکیب شیمیایی باشند. این ماده اصلی تری اتانول آمین رقیقتر می شود.SLES یک خمیر کف کننده است که به طور معمول با خلوص ۷۰ درصد وزنی ساخت می شود.  سوال: صابونهای که به طور کامل با روغنهایگیاهی درست میشه یک سوپر فت ۵ تا ۱۰ درصد دارن ایا این % چربی میتونه پیشگیری کننده از صدمه قلیا به پوست ساختار سدیم لوریل سولفات باشه ؟ مشخصات : سدیم لاریل سولفات به اختصار SLS رایجترین سولفات های تراز فعال آنیونی از پاک کننده های سنتزی اهمیت اقتدار مضاعف و جزو مواد فعال سطحی می باشد. هر دو این ترکیبات جزء گونه ترکیبات “مواد فعال سطحی” surfactants می باشد که هر دو می تواند از روغن نارگیل بدست آیند. همین مولکولها می توانند از طریق برهمکنش انتهای آبگریز خویش ساختارهای را در آب سوق‌دهی نمایند که مولکولهای روغن درون آن بدام افتاده و در مرحله آب به ادله حضور تیم های آب دوست معلق بمانند که در غایت براحتی شسته می شوند. سدیم لورت سولفات از شیوه اتکسیل یک الکل چرب مانند روغن نارگیل به دست می آید. سدیم لوریل سولفات در دو دسته پودری و فن ای می باشد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد نقش سدیم لوریل سولفات لطفا از کاغذ ما بخواهید.