سخنان نفرت در نظرسنجی کارناتاکا: کنگره از سیاستمداران برجسته BJP از جمله آمیت شاه و یوگی آدیتیانات در دفتر ECI نام می برد | اخبار

03 مه 2023، 01:08 صبح ISTمنبع:

رهبران کنگره، ویوک تانخا و سلمان خورشید، آمیت شاه، وزیر کشور اتحادیه، جی پی نادا، رئیس BJP، و یوگی آدیتیانات، رئیس شورای عالی امنیت ملی را به دلیل ایراد سخنان تنفر آمیز پیش از انتخابات مجلس کارناتاکا معرفی کردند. آنها خواستار اقدام علیه رهبران شدند و گفتند که چنین اقداماتی از سوی افرادی که در مناصب بالاتر هستند، دیگران را به انجام همین کار تحریک می کند. هیئت کنگره برای شکایت از این موضوع به دفتر کمیسیون انتخابات در دهلی رسید. انتخابات مجلس کارناتاکا برای 10 می برنامه ریزی شده است و نتایج در 13 می اعلام خواهد شد.