ستایش جرکیهولی: اخبار | اخبار

21 مه 2023، ساعت 12:58 صبح ISTمنبع: ANI

ساتیش جارکیهولی، رهبر کنگره، به عنوان وزیر کابینه کارناتاکا سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف رئیس وزیر، معاون وزیر و هشت نماینده مجلس نمایندگان به عنوان وزیر (در کابینه ایالتی) در ورزشگاه کانتیراوا، بنگالورو برگزار می شود. مراسم تحلیف از ساعت 12:30 شروع شد.