ساچین پایلوت روزه یک روزه خود را به پایان می‌رساند و می‌گوید «باید در برابر فساد اقدام کرد» | اخبار

11 آوریل 2023، 09:03 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر کنگره، ساچین پیلوت، اعتراض گرسنگی یک روزه ای را علیه خواستار اقدام علیه فساد اداری در دولت قبلی به رهبری واسونهارا راج در ایالت برگزار کرد. او گفت که اتهامات فساد جدید نیست، اینها هم اکنون در فضای عمومی است. او گفت: «ادعاهای فساد جدید نیست، آنها قبلاً در فضای عمومی هستند من دو بار برای اقدام نوشتم اما هیچ اقدامی انجام نشد. پس باید اقدام کرد تا مردم فکر نکنند بین آنچه که ما قول می دهیم و آنچه انجام می دهیم تفاوتی وجود دارد.»