ساندیپ دیکشیت، رهبر کنگره، بی‌عملی پلیس در پرونده آمریتپال را مدعی شد و تاخیر در دستگیری را زیر سوال برد | اخبار

23 آوریل 2023، 01:08 ب.ظ ISTمنبع: TOI.in

پس از اینکه آمریتپال سینگ واعظ فراری خلستانی روز یکشنبه در پنجاب دستگیر شد و به تعقیب و گریز بیش از یک ماهه پایان داد، ساندیپ دیکشیت، رهبر کنگره، ادعا کرد که پلیس در این پرونده اقدامی نکرده است. دیکشیت روز یکشنبه با زیر سوال بردن “تاخیر” در دستگیری آمریتپال گفت که این چیزی جز شکست کامل پلیس پنجاب و دولت AAP در ایالت نیست.