ساندو: «به پرچم خلسا توهین نکنید…»، ترنجیت ساندو، سفیر ایالات متحده در ایالات متحده پس از خشونت در خارج از مأموریت های هند | اخبار

11 آوریل 2023، 07:50 عصر ISTمنبع: ANI

ترنجیت سینگ ساندهو، سفیر هند در ایالات متحده در 11 آوریل در واکنش به تخریب ماموریت های هند در لندن، بریتیش کلمبیا و سانفرانسیسکو توسط فعالان طرفدار خالستان در پی اقدام پلیس علیه آمریتپال سینگ فراری در پنجاب، گفت که پرچم خالسا برافراشته است. بر فراز آکل تخت و نیشان صاحبان پرچم وحدت و صلح و عشق جهانی است، به پرچم توهین نکنید. سفیر ساندو گفت: “خالسا، در روز بایساخی، توسط گورو گوبیند سینگ برای اتحاد و عدم تفرقه ایجاد شد… پرچم خلسا که بر فراز آکل تخت و نیشان صاحبان به اهتزاز در می آید، پرچم وحدت، صلح و عشق جهانی است، نکن. توهین به پرچم سیکیسم یک دین شامل، برادری است.»