سانجی سینگ مدعی است که ED شاهدان را مجبور به اظهارات اشتباه می کند | اخبار

12 آوریل 2023، 08:33 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر حزب Aam Aadmi، سانجی سینگ در 12 آوریل ادعا کرد که اداره اجرای (ED) شاهدان را مجبور می کند که اظهارات اشتباه در دادگاه بدهند. سانجی سینگ گفت: “ED در حال تحمیل دیکتاتوری در کشور است. شاهدان در دادگاه اظهاراتی داده اند که مجبور شده اند اظهارات اشتباهی بدهند. چاندان ردی در طی یک تحقیق توسط ED به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت. آنها ما را مجبور به امضای اسنادی از جمله حقایقی کرده اند که ما نمی دانستیم.