سانجیف آرورا، نماینده AAP، به خاطر حادثه نشت گاز لودیانا ابراز همدردی کرد و از نزدیکان قربانیان حمایت کرد | اخبار

01 مه 2023، 01:56 صبح ISTمنبع: ANI

سانجیف آرورا، عضو پارلمان راجیا سبها در 30 آوریل از حادثه نشت گاز لودیانا ابراز تاسف کرد. وی همچنین از نزدیکان قربانیان و اداره ولسوالی برای تحقیقات بیشتر حمایت کرد و اطمینان داد که مجروحان بدون هزینه درمان خواهند شد.