سالگرد تولد Harekrushna Mahatab: هنرمندان هنرهای رزمی سنتی را در بوبانسوار به نمایش می گذارند | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 09:13 PM ISTمنبع: TNN

هنرمندان به مناسبت صد و بیست و یکمین سالگرد تولد هارکروشنا مهاتاب ​​، هنرهای رزمی سنتی را در بابانسوار به نمایش می گذارند. هارکروشنا مهاتاب ​​(21 نوامبر 1899 – 2 ژانویه 1987) رهبر کنگره ملی هند ، شخصیتی برجسته در جنبش استقلال هند و وزیر ارشد ادیشا از 1946 تا 1950 و دوباره از 1956 تا 1961 بود. احترام “اوتکال کشاری”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>