سالگرد تولد Harekrushna Mahatab: هنرمندان هنرهای رزمی سنتی را در بوبانسوار به نمایش می گذارند | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 09:13 PM ISTمنبع: TNN

هنرمندان به مناسبت صد و بیست و یکمین سالگرد تولد هارکروشنا مهاتاب ​​، هنرهای رزمی سنتی را در بابانسوار به نمایش می گذارند. هارکروشنا مهاتاب ​​(21 نوامبر 1899 – 2 ژانویه 1987) رهبر کنگره ملی هند ، شخصیتی برجسته در جنبش استقلال هند و وزیر ارشد ادیشا از 1946 تا 1950 و دوباره از 1956 تا 1961 بود. احترام “اوتکال کشاری”.