سازمان دیده بان: در میان ناآرامی ها در مانیپور، ارتش هند در انتقال اقلام ضروری به ایمفال کمک می کند | اخبار

18 مه 2023، ساعت 12:46 عصر ISTمنبع: TOI.in

این تصاویر، نظارت هوایی حرکت خودرو در NH-37 در مانیپور را به تصویر می‌کشد. ارتش هند نظارت هوایی را برای اطمینان از حمل و نقل روان به مانیپور مورد خشونت انجام داد. حرکت وسایل نقلیه در NH-37 از 15 مه آغاز شد. نظارت، افزایش تدارکات ضروری را تضمین کرد که سطح آنها به تدریج در حال کاهش بود. در میان ناآرامی‌ها در مانیپور، تمام حرکت‌ها، از جمله تدارکات ضروری متوقف شد. عرضه به دره ایمفال به دلیل مسدود شدن جاده ها و در نتیجه ترس قطع شد. وضعیت تدارکات ضروری در ایالت رو به کاهش بود.