سارباناندا سونووال: 10 میلیون جوان بیکار جذب می شوند اخبار

16 مه 2023، 06:17 عصر ISTمنبع: ANI

وزیر اتحادیه سارباناندا سونوال در روز 16 مه در “روزگار ملا” در گواهاتی شرکت کرد. او پس از شرکت در این رویداد گفت که بر اساس تعهد نخست وزیر مودی، 10 هزار جوان بیکار جذب خواهند شد. سارباناندا سونووال در حین گفتگو با رسانه ها گفت: «بر اساس تعهد نخست وزیر مودی به مردم کشور، 10 هزار جوان بیکار جذب خواهند شد. تاکنون، در پنج نسخه، بیش از 3 میلیون و 15 هزار نفر استخدام شده اند. PM Modi مرد حرف، مرد متعهد، مرد فداکار و صداقت است. به همین دلیل است که معتقدم تعهد، فداکاری، فداکاری او به خوبی از طریق عمل او منعکس شده است.»