ساختمان قدیمی هرگز برای پارلمان کشور مستقل طراحی نشده است: هاردیپ سینگ پوری | اخبار

23 مه 2023، 22:15 ISTمنبع: ANI

هاردیپ سینگ پوری، وزیر مسکن و امور شهری در 23 مه، در مراسم افتتاح ساختمان جدید پارلمان در پایتخت ملی، وزیر مسکن و شهرسازی، سخنان آناند شارما، رهبر کنگره را مورد انتقاد قرار داد و گفت که آنها تکالیف خود را انجام نمی دهند، زیرا ساختمان قدیمی پارلمان مفهومی شده است. هرگز برای پارلمان یک کشور مستقل طراحی نشده است. او گفت: «این مایه جشن است. ساختمان قدیمی پارلمان در سال 1916 مفهوم سازی شد و هرگز به عنوان پارلمان یک کشور مستقل طراحی نشد. تکالیف خود را انجام نمی دهند. در زمان رژیم آنها (کنگره) وقتی رئیس دولت آنها می تواند پارلمان را افتتاح کند، پس چرا رئیس دولت فعلی نمی تواند این کار را انجام دهد؟»