ساختمان جدید پارلمان: «چندین احزاب مخالف بر سرخوردگی خود از بریتانیایی ها غلبه نکرده اند» | اخبار

26 مه 2023، 11:56 صبح ISTمنبع: TOI.in

آنیل ویج، وزیر کشور هاریانا، روز جمعه در سخنانی درباره چندین حزب مخالف که افتتاح ساختمان جدید پارلمان را تحریم کردند، گفت که در کنار کنگره، چندین حزب مخالف نتوانسته اند بر سرخوردگی خود از بریتانیایی ها غلبه کنند.