زندگی و آرمان های شیواجی ماهاراج منبع واقعی الهام: PM Modi | اخبار

02 ژوئن 2023، ساعت 12:11 عصر ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی روز جمعه گفت چاتراپاتی شیواجی ماهاراج مظهر شجاعت است و زندگی و همچنین آرمان های او منبع الهام هستند. او این را در یک پیام ویدئویی که در مراسمی در بمبئی پخش شد که به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد تاجگذاری پادشاه جنگجو ماراتا در قلعه رایگاد در ماهاراشترا برگزار شد، گفت. او گفت: “رفاه دولت و مردم آن اصل اساسی حکومت چاتراپاتی شیواجی ماهاراج بود. سی و پنجاهمین سالگرد تاجگذاری چاتراپاتی شیواجی ماهاراج الهام بخش و منبع انرژی و فصل مهمی از تاریخ هند است.”