زمان درون نگری برای کنگره به پایان رسیده است: کاپیل سیبال در مورد شکست نظرسنجی بهار | اخبار

16 نوامبر سال 2020 ، ساعت 12:58 بعد از ظهر ISTمنبع: Times Now

کاپیل سیبال رهبر ارشد کنگره گفت که این حزب پس از شکست نظرسنجی بیهار نیاز به درون نگری دارد. وزیر اتحادیه سابق در مصاحبه با یک روزنامه گفت که کنگره باید چندین کار را در چندین سطح انجام دهد. پیش از این ، شیوانند تیواری ، رهبر RJD ، با انتقاد شدید از کنگره ، گفت که این کنگره برای مهاگاتبندان قلاب شده است. تیواری گفت: “کنگره 70 نامزد انتخاب کرده بود اما حتی 70 تجمع عمومی برگزار نکرد. راهول گاندی به مدت 3 روز آمد ، پریانکا نیامد ، کسانی که با Bihar آشنا نبودند به اینجا آمدند. این درست نیست.”