ریاست جلسه عالی رتبه امیت شاه در مورد آمادگی برای موسمی در دهلی | اخبار

03 ژوئن 2023، ساعت 12:55 صبح ISTمنبع: ANI

پیش از نشست موسمی، آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در تاریخ 2 ژوئن ریاست جلسه ای در سطح بالا را در دهلی امروز برای بررسی آمادگی کلی برای مدیریت سیل در طول موسمی برگزار کرد. مقامات ارشد ادارات IMD و سایرین در این نشست حضور داشتند.