روز جهانی کودک: مکانهای میراث فرهنگی در مادیا پرادش “آبی رنگ شوند” | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 01:33 PM ISTمنبع: TNN

به روشی به مناسبت روز جهانی کودک ، بناها و بناها “آبی می شوند”. اولین کسی که این کار را انجام می دهد قلعه تاریخی ماندو است و پس از آن بیمارستان منطقه ، دهار قرار دارد. “برو آبی” یک جنبش جهانی از یونیسف برای طرح گفتمان در مورد کودکان است و از بناهای تاریخی و سازمانها می خواهد “آبی” شوند ، به این معنی که بناها و بناها را با رنگ آبی روشن کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>