روز جهانی کودک: مکانهای میراث فرهنگی در مادیا پرادش “آبی رنگ شوند” | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 01:33 PM ISTمنبع: TNN

به روشی به مناسبت روز جهانی کودک ، بناها و بناها “آبی می شوند”. اولین کسی که این کار را انجام می دهد قلعه تاریخی ماندو است و پس از آن بیمارستان منطقه ، دهار قرار دارد. “برو آبی” یک جنبش جهانی از یونیسف برای طرح گفتمان در مورد کودکان است و از بناهای تاریخی و سازمانها می خواهد “آبی” شوند ، به این معنی که بناها و بناها را با رنگ آبی روشن کنند.